Bất động sản và đất đai

– Cung cấp dịch vụ tư vấn cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp;

– Cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ và các giấy tờ nhà đất khác;

– Tư vấn và thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai;

– Tư vấn, thực hiện soạn thảo các loại hợp đồng, đơn từ trong lĩnh vực đất đai;

– Tư vấn giải quyết các thủ tục thừa kế, tặng cho nhà đất;

Leave a Reply

Your email address will not be published.