Dịch vụ giấy phép

– Cung cấp các dịch vụ thực hiện các thủ tục xin cấp các Giấy phép con trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy; Giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tư; Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy phép thành lập Trung tâm tiếng anh, cơ sở giáo dục,…

Leave a Reply

Your email address will not be published.