Sở hữu trí tuệ

– Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa (độc quyền thương hiệu/đăng ký logo công ty;

– Đăng ký bản quyền tác giả: Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; đăng ký bản quyền phần mềm…;

– Đăng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;

– Các dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.