Tư vấn – soạn thảo văn bản

– Soạn thảo văn bản, giám sát, theo dõi các trình tự, hoạt động kinh doanh của công ty, thủ tục xin giấy phép,…

– Tư vấn các chế được miễn giảm, chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được các quyền lợi tối đa.

– Tư vấn, soạn thảo văn bản (công văn, đơn từ) trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện các hành vi/ quyết định trái pháp luật, gây hại đến cá nhân, tổ chức đến các cơ quan chức năng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.