lĩnh vực hoạt động

Các lĩnh vực tư vấn.
Với phương châm là đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng, hoạt động tư vấn của Văn phòng luật sư INTELICO – HÀ NỘI  có phạm vi rộng. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ với hàm  lượng chất xám cao tới khách hàng của mình. Các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp được mô tả dưới đây:
*Tư vấn pháp luật
 Văn phòng luật sư INTELICO – HÀ NỘI  luôn nhận được các hợp đồng dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực:
· Đại diện cho khách hàng theo vụ việc hoặc dài hạn.
· Tư vấn các qui định về thuế, hải quan, thương mại, tài chính, ngân hàng.
· Hỗ trợ đàm phán hợp đồng và giải quyết tranh chấp.
· Soạn thảo, dịch hợp đồng và các tài liệu giao dịch khác.
· Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu.
· Tư vấn thành lập, quản trị Doanh nghiệp.
*Dịch vụ pháp lý trong tố tụng
Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, cùng với đội ngũ Luật sư có bề dầy kinh nghiệm trong hoạt động Tố tụng. Chúng tôi luôn tư vấn, hỗ trợ, và đại diện cho khách hàng khi tham gia tố tụng, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho khách hàng. Đến với chúng tôi khách hàng luôn cảm thấy yên tâm, tự tin. Văn phòng luật sư INTELICO – HÀ NỘI có rất nhiều kinh nghiệm giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực: Dân sự, Hôn nhân gia đình, Đất đai, Lao động, Thương mại, Hình sự, Hành chính…. Chúng tôi thực hiện các dịch vụ pháp lý sau:
– Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan
– Đại diện tham gia tố tụng
– Tư vấn giải quyết tranh chấp
– Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng
*Tư vấn đầu tư.
Văn phòng luật sư INTELICO  – HÀ NỘI  hỗ trợ khách hàng thiết lập tất cả các loại hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn để khách hàng quyết định cấu trúc đầu tư thích hợp nhất cho loại dự án cụ thể:
· Giúp khách hàng phân tích và đánh giá thị trường hiện tại và tương lai;
· Giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập các đơn vị sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và từng dự án đầu tư cụ thể;
· Đại diện thay mặt Nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án;
· Giới thiệu về những ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực, địa bàn đầu tư cũng như điều kiện để nhận được những ưu đãi đó.
·  Thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các thông tin chi tiết về các lĩnh vực, địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai ngay. Những thông tin về những dự án quan trọng được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam.
Đối với các khách hàng nước ngoài, chúng tôi hỗ trợ trong việc đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư chủ yếu: Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 – Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
 – Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
 – Lập các Dự án chi tiết;
 – Dịch các tài liệu pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư;
 – Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh.
 – Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký hoặc xin cấp phép đầu tư.
*Giải quyết tranh chấp
Chúng tôi có thể cung cấp nhiều dịch vụ về giải quyết tranh chấp thương mại giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ “hoạch định chiến lược tranh chấp”,  tư vấn về các giải pháp nếu tranh chấp phát sinh và hỗ trợ soạn thảo các tài liệu liên quan. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong các bước tiến hành tranh tụng và phân xử trọng tài phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của họ.
Trong trường hợp các tiến trình đang diễn ra, chúng tôi hỗ trợ soạn thảo tất cả các giấy tờ cần thiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng tôi cung cấp tư vấn về vấn đề thi hành án liên quan đến quyết định của trọng tài hoặc phán quyết của toà án.