STTTiêu đềNgày đăngKiểu dữ liệuDownload
1 Sở hữu trí tuệ
1. 1 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008 28/10/2008
1. 2 Nghị định 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 20/4/2009
1. 3 Số: 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTPHƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 20/4/2009
1. 4 Luật Sở hữu trí tuệ 27/5/2009
2 Dân sự
Pháp lệnh giám định tư pháp
2. 1 Nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP 28/10/2008
2. 2 NĐ 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm 20/4/2009
2. 3 Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 về Giám định tư pháp 20/4/2009
2. 4 Bộ Luật Dân sự 2005 20/4/2009
2. 5 Luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 20/4/2009
2. 6 Luật số: 26/2008/QH12 THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 20/4/2009
3 Đất đai
3. 1 Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP 28/10/2008
3. 2 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 20/4/2009
3. 3 Luật đất đai số 13_2003_QH11 19/5/2009
3. 4 Nghị định số 164/NĐCP quy định Đấu giá quyền sử dụng đất 19/5/2009
4 Hình sự
4. 1 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 28/10/2008
4. 2 Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007 28/10/2008
4. 3 Bộ luật tố tụng Hình sự 19/5/2009
4. 4 Bộ Luật HÌnh sự 19/5/2009
5 Hành chính
5. 1 Quyết Định Số 133/2008/QĐ-TTG 28/10/2008
5. 2 Nghị định số 110/2008/NĐ-CP Mức lương tối thiểu 28/10/2008
6 Điều ước Quốc tế
6. 1 Công ước Berne quy định về bảo hộ các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật. 28/10/2008
6. 2 Thỏa ước Madrid về Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu hàng hóa 28/10/2008
6. 3 Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ 20/4/2009
6. 4 Biểu cam kết về Dịch vụ khi Việt Nam gia nhập WTO 20/4/2009
7 Doanh Nghiệp
7. 1 Luật Doanh nghiệp 2005 19/5/2009
7. 2 NĐ 88/NĐ-CP hướng dẫn Đăng ký kinh doanh 19/5/2009
7. 3 Nghị định số 139/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 19/5/2009
8 Đầu tư
8. 1 Luật Đầu tư 19/5/2009
8. 2 Nghị định 108 hướng dẫn Luật Đầu tư 19/5/2009
8. 3 NĐ 78/NĐ-CP quy định chi tiết đầu tư ra nước ngoài 19/5/2009
8. 4 NĐ 72/NĐ-CP quy định chi tiết về thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 19/5/2009
9 Hôn nhân gia đình
9. 1 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 19/5/2009
9. 2 NĐ 70/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật HNGĐ 19/5/2009
9. 3 Thông tư liên tịch Số: 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành Luật HNGĐ 19/5/2009
10 Hiến pháp
10. 1 Hiến pháp 1992 19/5/2009
11 Kinh doanh Bất động sản
11. 1 Luật Kinh doanh Bất động sản 19/5/2009
11. 2 Nghị định 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh Bất động sản 19/5/2009
11. 3 Thông tư số 13/2008/TT-BXD 19/5/2009
12 Luật Khiếu nại tố cáo
12. 1 Luật Khiếu nại tố cáo (bổ sung) 27/5/2009
12. 2 Luật Khiếu nại tố cáo 27/5/2009
12. 3 Nghị định số 136/2006/NĐ - CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật khiếu nại tố cáo 27/5/2009
12. 4 Luật khiếu nại tố cáo (bổ sung) 27/5/2009
13 Thi Hành án
13. 1 Luật Thi hành án 2/6/2009
14 Thuế
14. 1 Luật quản lý thuế 2/6/2009
14. 2 Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế 2/6/2009
14. 3 Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP 2/6/2009
14. 4 Thông tư 85/2007/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế 2/6/2009
14. 5 Luật thuế Giá trị gia tăng 2/6/2009
14. 6 Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 2/6/2009
14. 7 Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 2/6/2009
14. 8 Thông tư 129/2009/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 123/2008/NĐ-CP 2/6/2009
14. 9 Luật thuế thu nhập cá nhân 2/6/2009
14. 10 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân 2/6/2009
14. 11 Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân 2/6/2009
14. 12 Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp 2/6/2009
14. 13 Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp 2/6/2009
14. 14 Thông tư 12/2009/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp 2/6/2009
14. 15 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP hướng dẫn về xử phạt thuế 2/6/2009
15 Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành
15. 1 Luật xây dựng 3/6/2009
15. 2 Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình 3/6/2009
15. 3 Nghị định số 16/2005/NĐ-CPvề quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình.doc 3/6/2009
15. 4 Nghị định 126/2004/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng 3/6/2009
TÌM KIẾM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
phonglan    phonglan
WEB LIÊN KẾT
LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13590
 
Văn phòng luật sư Intelico Hà nội
Tầng 3, Số 106B-F4 Láng Hạ, ngõ 171 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (0084 4) 35373699  - Fax: (0084 4) 35373700