Văn bản pháp luật có hiệu lực tháng 10/2021

Nhóm văn bảnSTTTên văn bảnNội dungCơ quan ban hànhNgày ban hànhNgày có hiệu lực
I. Nghị quyết1.Nghị quyết số 21/2021/QH15Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối caoQuốc hội28/7/202101/10/2021
2.Nghị quyết số 111/NQ-CPThực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng SơnChính phủ23/9/202101/10/2021
3.Nghị quyết số 121/NQ-CPHoàn thiện các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội05/10/202105/10/2021
4.Nghị quyết số 123/NQ-CPKý Hiệp định về Hợp tác phát triển trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 giữa Việt Nam – Đan Mạch06/10/202106/10/2021
5.Nghị quyết số 124/NQ-CPTiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất06/10/202106/10/2021
6.Nghị quyết số 125/NQ-CPPhê duyệt việc sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia07/10/202107/10/2021
II. Nghị định7.Nghị định số 79/2021/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủChính phủ16/8/202101/10/2021
8.Nghị định số 81/2021/NĐ-CPQuy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo27/8/202115/10/2021
9.Nghị định số 80/2021/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa26/8/202115/10/2021
10.Nghị định số 88/2021/NĐ-CPThu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần01/10/202101/10/2021
III. Thông tư11.Thông tư số 09/2021/TT-BXDhướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiBộ trưởng Bộ Xây dựng16/8/202101/10/2021
12.Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXHQuy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpBộ trưởng Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội12/10/202101/10/2021
13.Thông tư số 13/2021/TT-BGTVTSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệtBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải26/7/202101/10/2021
14.Thông tư số 16/2021/TT-BGTVTQuy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ12/8/202101/10/2021
15.Thông tư số 64/2021/TT-BTCHướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừaBộ trưởng Bộ Tài chính29/7/202101/10/2021
16.Thông tư số 69/2021/TT-BTCHướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông11/8/202101/10/2021
17.Thông tư số 70/2021/TT-BTCQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ12/8/202102/10/2021
18.Thông tư số 72/2021/TT-BTCSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước17/8/202115/10/2021
19.Thông tư số 73/2021/TT-BTCBãi bỏ Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã25/8/202111/10/2021
20.Thông tư số 74/2021/TT-BTCSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải27/8/202112/10/2021
21.Thông tư số 08/2021/TT-NHNNQuy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệtThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam06/7/202127/10/2021
22.Thông tư số 11/2021/TT-NHNNPhân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài30/7/202101/10/2021
23.Thông tư số 12/2021/TT-NHNNQuy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước30/7/202127/10/2021
24.Thông tư số 05/2021/TT-BNVHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyệnBộ trưởng Bộ Nội vụ12/8/202101/10/2021
25.Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐTBan hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất đượcBộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư17/8/202102/10/2021
26.Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNTHướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn19/8/202104/10/2021
27.Thông tư số 12/2021/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MSBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường17/8/202105/10/2021
28.Thông tư số 13/2021/TT-BTNMTQuy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia26/8/202121/10/2021
29.Thông tư số 14/2021/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ31/8/202115/10/2021
30.Thông tư số 15/2021/TT-BTNMTQuy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường31/8/202115/10/2021
31.Thông tư số 109/2021/TT-BQPSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòngBộ trưởng Bộ Quốc phòng23/8/202110/10/2021
32.Thông tư số 10/2021/TT-BXDHướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủBộ trưởng Bộ Xây dựng25/8/202115/10/2021
33.Thông tư số 11/2021/TT-BXDHướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 

31/8/202115/10/2021
34.Thông tư số 12/2021/TT-BXDBan hành Định mức xây dựng31/8/202115/10/2021
35.Thông tư số 13/2021/TT-BXDHướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình31/8/202115/10/2021
36.Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐTSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo08/9/202124/10/2021
37.Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐTHướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 203008/9/202124/10/2021
IV. Quyết định38.Quyết định số 26/2021/QĐ-TTgDanh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phầnThủ tướng Chính phủ12/8/202101/10/2021
39.Quyết định số 28/2021/QĐ-TTgThực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp01/10/202101/10/2021
40.Quyết định số 29/2021/QĐ-TTgQuy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt06/10/202106/10/2021
41.Quyết định số 1662/QĐ-TTg năm 2021Phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-203004/10/202104/10/2021
42.Quyết định số 1648/QĐ-BGTVTCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tảiBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải09/9/202101/10/2021
43.Quyết định số 1542/QĐ-CHKBan hành Quy trình phối hợp xử lý theo dữ liệu hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội BàiCục trưởng Cục hàng không Việt Nam14/9/202101/10/2021
44.Quyết định số 1465/QĐ-CHKBan hành sửa đổi sơ đồ khu vực, sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt tại sân bay Buôn Ma Thuột20/8/202107/10/2021
45.Quyết định số 1634/QĐ-BGTVTCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tảiBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải07/9/202101/10/2021
46.Quyết định số 1937/QĐ-BTCĐiều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021Bộ trưởng Bộ Tài chính04/10/202104/10/2021
47.Quyết định số 4689/QĐ-BYTHướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19Bộ trưởng Bộ Y tế06/10/202106/10/2021
48.Quyết định số 1450/QĐ-TCTQuy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuếTổng cục trưởng Tổng cục Thuế07/10/202107/10/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.