Đối trừ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính vào tiền thuê đất hàng năm

Câu hỏi: Công ty tôi là Công ty Lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hiện nay Công ty đang làm thủ tục thuê đất trên diện tích rừng được UBND tỉnh giao trước đó. Ngày 25/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có văn bản yêu cầu Công ty bổ sung bản đồ thuê đất. Công ty tôi đã ứng kinh phí cho việc đo đạc, lập bản đồ địa chính. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, kinh phí đo đạc do Công ty ứng trước có được đối trừ vào tiền thuê đất mà Công ty phải nộp hàng năm hay không?

Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của Quý Khách hàng với Công ty Luật TNHH Intelico – Hà Nội. Căn cứ trên thông tin Quý Khách hàng cung cấp, chúng tôi xin đưa ra các ý kiến pháp lý như sau:

1. Căn cứ

– Nghị định số 200/2004/NĐ-CP;

– Thông tư số 46/2005/TT-BTC;

– Thông tư số 59/2012/TT-BTC;

– Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

2. Nội dung

Công ty Lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty đã được chuyển đổi  theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP, được tổ chức hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu – điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP (“Sau đây gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp”).

Do đặc thù về việc sở hữu tỷ lệ vốn tại Công ty Lâm nghiệp nên pháp luật có một số quy định riêng đối với trường hợp này, trong đó có quy định về việc đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính. Ta có bảng so sánh quy định pháp luật trước đây so với quy định hiện hành về việc thực hiện đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Lâm nghiệp:

 Quy định hiện hànhQuy định trước đây
Căn cứ pháp lýNghị định số 118/2014/NĐ-CP– Nghị định số 200/2004/NĐ-CP;

– Thông tư số 46/2005/TT-BTC;

– Thông tư số 59/2012/TT-BTC.

Đối tượng áp dụngCông ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được chuyển đổi theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP.– Ban quản lý rừng;

– Các công ty lâm nghiệp.

Nghĩa vụ chi trảDo ngân sách địa phương đảm bảo; ngân sách trung ương hỗ trợ một phần cho các địa phương có khó khăn về ngân sách.Do ngân sách địa phương đảm bảo và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước tại thời điểm thực hiện.
Xử lý trường hợp ứng trước kinh phíCông ty lâm nghiệp ứng trước tiền để thực hiện rà soát, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn lại kinh phí ứng trước đóĐối với Công ty lâm nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm: số tiền ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và được quy đổi ra thời gian tương ứng phải nộp theo giá đất tại thời điểm ứng kinh phí và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm
Công ty lâm nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần thì số tiền ứng trước sẽ được trừ vào tiền thu từ cổ phần hóaĐối với Công ty lâm nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 01 lần hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất: số tiền ứng trước được trừ vào tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất phải nộp
 Trường hợp số tiền Công ty lâm nghiệp ứng trước vượt quá tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp thì sau khi trừ đi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp thì ngân sách địa phương hoàn trả kinh phí cho Công ty lâm nghiệp đối với phần vượt quá

Như vậy, hiện nay, Công ty Lâm nghiệp của Quý Khách hàng đã ứng trước kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính thì số tiền ứng trước sẽ không được đối trừ vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm mà sẽ được ngân sách nhà nước hoàn lại số tiền đã ứng trước đó.

Trên đây là giải đáp của Công ty Luật TNHH Intelico – Hà Nội về câu hỏi của Quý Khách hàng. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ ngay đến hotline 024.3537.3699 để được tư vấn và hỗ trợ

Leave a Reply

Your email address will not be published.